Geschiedenis

In de rijke geschiedenis heeft de jongensgroep verschillende locaties gekend: aan het klooster van Walfergem, de melkerij van Walfergem, de oude brandweerkazerne in de Weverstraat (‘oud-pompierskot’), de schuilkelders onder het gemeenteplein (‘den abri’), kasteel Vanderhaegen op de Putberg, een boerderij op het Vrijthout, een zelfgebouwd lokaal aan het voetbalveld in de Mollemseweg, een lokaal aan de Witteramsdal en tot slot de chalet op ‘den Boekfos’.

De gidsen hebben lang hun lokalen gehad op het einde van de Marlier. De laatste jaren voor ze gefusioneerd zijn met de jongens, waren ze gehuisvest in de Lindendries achter restaurant “De Pauw”.

Aangezien de lokalen op de Lindendries in erbarmelijke toestand geraakt zijn en de chalet op de Boekfos te klein werd voor de hele groep, kwam onze vereniging bovenaan in het prioriteitenlijstje wat betreft nieuwe lokalen in het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004. Als voorlopige oplossing werden er 3 containers door de gemeente aangekocht die later zullen worden verplaatst naar een andere jeugdbeweging in nood.

Omdat ook het speelplein dringend nood had aan nieuwe lokalen en ook de nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO) een plaatsje zocht, werd er geopteerd voor een gezamenlijk project op de Boekfos. De gemeente trok 750.000 euro uit en aan de hand daarvan, kwamen de 3 partijen in 2002 samen om een behoefteplan (lees aantal lokalen in m²) op te stellen. Uiteindelijk kwam uit de bus dat de BKO en het speelplein hun lokalen zouden delen, terwijl wij afzonderlijke lokalen kregen.

Later dat jaar werd er een architect aangesteld die met onze wensen in het achterhoofd een eerste plan ontwierp dat na enkele veranderingen definitief vorm kreeg. Het nieuwe lokaal omvat 8 taklokalen, 1 leidingslokaal, 1 materiaalruimte (elk 28,75 m²), een keuken en toiletten. Samen met het speelplein en het BKO beschikken we ook over een zaaltje van 106 m². In overleg met het gemeentebestuur kwamen we overeen dat we zelf ook een financiële bijdrage zouden leveren.

In het najaar van 2004 begon eindelijk de aanbesteding, maar toen geen enkele aannemer onder of aan het begrootte budget kon werken, leek alweer een vertraging op komst. Opluchting allom toen er dan toch positief gestemd werd over de meeruitgave op de gemeenteraad van 21 december zodat de bouw eindelijk kon beginnen !

Dinsdag 15 maart 2005 begonnen de graafwerken en intussen zitten we al meer dan 15 jaar in onze nieuwe lokalen! Op zondag 7 mei 2006 werden deze plechtig geopend door de burgemeester op een wel heel ludieke manier… De lokalen werden omgedoopt tot “De Nieuwsgierige Egel“, een eerbetoon aan de in 2002 overleden groepsleider Dimitri Neukermans. Dit was namelijk zijn totemnaam.