Nieuwe Scougi beschikbaar!

Beste leden, ouders en sympathisanten

De Scougi van het eerste trimester van dit scoutsjaar is beschikbaar!

scougi.scoutsengidsenasse.be

Stevige linker

De leidingsploeg