Inschrijvingen 2021-2022

Beste ouders
Het vorige scoutsjaar is nog maar net gedaan en we beginnen al aan het nieuwe. Via deze weg willen we jullie nog eens bedanken voor het vertrouwen van afgelopen jaar en laten we jullie weten dat de leidingsploeg klaar staat om er met minstens evenveel energie opnieuw in te vliegen!
Wij kregen al enkele vragen in verband met de inschrijvingen voor het volgende scoutsjaar.
Wanneer uw kind dit jaar al ingeschreven was, moeten jullie hem/ haar niet opnieuw inschrijven; dit gebeurt automatisch.
Als uw kind niet meer naar de scouts komt volgend werkjaar vragen wij om nog voor de start van de inschrijvingen uit te schrijven door een mail te sturen naar Ebe Coomans (ebe@scoutsengidsenasse.be).
Nieuwe leden kunnen zich ook inschrijven.
Wegens ons grote ledenaantal is er sinds enkele jaren een limiet op nieuwe inschrijvingen. Per tak kunnen we dan ook maar een paar nieuwe leden toelaten (dit aantal hangt af van tak tot tak). We doen dit zodat de leiding er voor iedereen een aangename en kwaliteitsvolle vergadering kan van maken.
De inschrijvingen gebeuren volledig online. Klik hier op onze site op ‘lid worden’ (Dit kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode). Het inschrijven begint vanaf zondag 29 augustus om 8 uur.
Broers en zussen krijgen zoals steeds voorrang. Zij kunnen hiervan genieten van maandag 23 augustus om 8 uur tot en met vrijdag 27 augustus 20 uur. Wanneer u dit moment mist, kan u niet meer van deze voorrang genieten en kan u enkel nog tijdens het algemene moment inschrijven.
Inschrijven tijdens het jaar is ook mogelijk, maar vergeet niet dat dezelfde regels in verband met limieten gelden.
Uw kind is pas volledig ingeschreven wanneer u een bevestigingsmail krijgt van ons. Als u deze mail niet heeft ontvangen, is uw kind niet ingeschreven.
Voor ouders die voor de eerste keer een kind naar de scouts sturen, houden wij tijdens de opening op zondag 19 september een infomoment. Verdere info volgt nog.
Indien jullie nog vragen hebben, horen we deze graag!
Stevige linker en hopelijk tot in september
Groepsleiding
Scouts en Gidsen Asse