informatie verhoging lidgeld werkjaar 2019 - 2020

Beste ouders en leden

Met dit bericht willen we jullie informeren over het jaarlijks lidgeld voor onze scoutswerking. Dit jaar hebben we besloten om het lidgeld van 35 euro p.p. te verhogen naar een bedrag van 50 euro p.p. We begrijpen dat deze verhoging behoorlijk sterk is. Hieronder leggen we jullie uit waarom we deze verhoging hebben uitgevoerd en wat we met dit bedrag zullen doen. We willen jullie ook verzekeren dat dit een éénmalige verhoging van het lidgeld is.

Waarom?

We kozen voor deze stijging na een evaluatie van het lidgeld en de kosten die wij verschuldigd zijn aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarnaast maken wij zelf ook kosten ((spel)materiaal, materiaal voor het onderhoud van onze lokalen, enz …)

Vorig jaar bedroeg het nationaal lidgeld dat wij verschuldigd waren aan Scouts en Gidsen Vlaanderen 32,90 euro. Het lidgeld dat vrijwel alle groepen vragen, ligt hoger om (extra) kosten te kunnen opvangen. Wij vroegen €35 p.p. .
Dit werkjaar bedraagt het nationaal lidgeld, na de jaarlijkse indexatie, 33,60 euro.  Daarmee ben je verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat de resterende 1,40 euro p.p. niet voldoende zijn om de gemaakt kosten tijdens het jaar te dekken.

We kozen om deze redenen dan ook om het lidgeld meteen te verhogen naar 50 euro zodat dit een éénmalige verhoging is. Zo zijn we binnen een aantal jaar niet opnieuw genoodzaakt om het lidgeld te verhogen.

Waarvoor wordt dit geld gebruikt?

Het lidgeld wordt als volgt besteed:

  • 33,60 euro gaat zoals eerder vermeld naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit zorgt ervoor dat wij gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dat uw kind verzekerd is tijdens elke activiteit.
  • Daarnaast vragen wij een bijdrage van 16,40 euro voor de kosten die wij maken met onze werking. Deze worden als volgt verdeeld:
    • 10 euro gaat naar de scoutskas. Dit geld wordt gebruikt om (spel)materiaal aan te kopen, maar ook om water, ev. warme chocomelk,... te voorzien tijdens de activiteiten.
    • 6,40 euro gaat rechtstreeks naar de tak van uw kind. Hiermee kan elke tak activiteiten organiseren zoals zwemmen, schaatsen, kooknamiddag, … en hoef je geen geld meer mee te geven met je kind.

Met deze informatie hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd over de gemaakte beslissingen. Alvast bedankt voor het begrip.

Wij hopen ook dat deze en andere kosten van onze scoutswerking betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.

We danken u alvast voor het vertrouwen in onze werking en kijken er naar uit om samen met uw kinderen veel plezier te beleven tijdens een alweer nieuw scoutsjaar!

Indien er nog vragen zijn stuur dan zeker een mailtje naar de groepsleiding: groepsleiding@scoutsengidsenasse.be

Stevige linker

De  groepsleiding

Heleen Vrydag, Lars Inslegers & Lars Myny