Eerste info i.v.m. het kamp

Beste ouders

De vergaderingen op zondag zijn afgelopen en de leiding is reeds naarstig in de boeken gekropen.. Dat kan maar 1 ding betekenen.. Het kamp nadert! Joepie! Binnenkort kan u de kampscougi vinden in de brievenbus, daarin vind je al de relevante informatie, maar we zouden via deze weg toch graag al een paar dingen vermelden! 

(1) Het kampgeld bedraagt €150 voor de kleinkampers en €210 voor de grootkampers. Gelieve dit bedrag te storten onder de vorm "NAAM KIND+ TAK + KAMP 2017" op volgend rekeningnummer: BE68 4330 1722 8134.

(2) Gelieve onderstaande link in te vullen, deze dient om een kampt-shirt te voorzien voor jouw oogappeltje. Ook zouden we graag weten met hoeveel jullie op de BBQ zullen zijn op bezoekdag (23 juli)
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl2XElgxzsdBBJ96R18x7KLqVpIHyi7FzoIjVgW66o7w8AmQ/viewform
(Alles moet ingevuld worden opdat de link doorgestuurd kan worden, dus in de vakjes die je niet nodig hebt, plaats je gewoon een ' / ' )

We zouden het heel fijn vinden indien jullie deze 2 zaken in orde brengen tegen 20 JUNI. Alvast bedankt!

(3) Iedereen (met uizondering van jin en leiding) vertrekt op zondag 16 juli om 7u op de Boekfos

Jullie kleinkampers kunnen jullie komen ophalen op zondag 23 juli

De grootkampers komen met de bus terug op zondag 30 juli

(4) De bagage moet binnengebracht worden op zaterdag 8 juli tussen 18u en 20u30. (Eventuele laattijdige medische fiches, die niet op de ouderbezoeken werden afgegeven, mogen dan ook binnengebracht worden)

Meer info vindt u in de kampscougi die weldra online en in uw bus te vinden is.

Bij verdere vragen of opmerkingen kunnen jullie altijd bij ons terecht. 

Stevige linker,
De groepsleiding