Inschrijvingen 2016-2017

Inschrijvingen 2016-2017

Beste ouders,

I.v.m. met de inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar 2016 – 2017, werken wij nog steeds met een systeem waarbij broers en/of zusjes voorrang krijgen.

Kan u van deze voorrang genieten? Stuur dan voor 31 augustus een mailtje naar annabel@scoutsengidsenasse.be met daarin:

Naam,Voornaam, Geboortedatum, Adres en Telefoonnummer.

Voor de andere nieuwkomers gaan de inschrijvingen door op zondag 18 september aan onze lokalen. Meer info hier omtrent vindt u binnenkort op deze facebookpagina / onze site / uw mailbox

Stevige linker,

De groepsleiding

Ps: leden die al ingeschreven zijn hoeven dit niet elk jaar opnieuw te doen

Lidgeld werkjaar 2014-2015

Lidgeld werkjaar 2014-2015

Beste ouders,
Met deze brief willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. In het kadertje hieronder vindt u een
toelichting van de verbondsleiding over de beslissing om de bijdrage aan Scouts en Gidsen Vlaanderen komend jaar
uitzonderlijk met 4 euro te verhogen.
Voor 2014 -2015 zal het lidgeld 32 euro per lid bedragen. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke scouts- &
gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen wij
hier bovenop een extra bedrag van 3 euro. Dat brengt het lidgeld voor werkjaar 2014-2015 dus op 35 euro per kind.
U kan het lidgeld betalen door de som te storten of over te schrijven op onze groepsrekening BE68 4330 1722 8134
met vermelding van naam en tak. Deze storting dient ten laatste voor 19 oktober te gebeuren, zo niet is uw kind
niet verzekerd en krijgen kinderen op de wachtlijst voorrang.
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in
alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. We danken u alvast voor het vertrouwen in onze werking en
kijken er naar uit om samen met uw zonen en dochters voluit plezier te beleven van alweer een nieuw jaar scouting!
Met scoutieve groeten,
Lukas, Kato en Isabelle

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zag zich de voorbije jaren geconfronteerd met een onevenwicht tussen dalende subsidies en het leven en
werken dat ook voor onze dienstverlenende organisatie duurder wordt. Daarom werden door de verbondsraad (algemene vergadering)
maatregelen goedgekeurd die op lange termijn een positief effect zullen hebben op dit onevenwicht.
Om de kwaliteit van onze jeugdbeweging te blijven verzorgen, zal Scouts en Gidsen Vlaanderen zowel besparen op uitgaven als zoeken naar
nieuwe inkomsten. Hierin zijn we ook genoodzaakt het lidgeld, naast indexatie, éénmalig met €4 te verhogen naar €32.
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleiding van de groep voor alle activiteiten steeds een bijdragen op
maat afspreken. Mocht ook het lidgeld te hoog zijn, dan voorziet Scouts en Gidsen Vlaanderen verminderd lidgeld, dat op een eenduidig
tarief van €10 werd vastgelegd. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn om het spel van scouting te spelen.
Met deze maatregelen hopen wij dezelfde dienstverlening te kunnen bieden aan elke scout en gids, van leidingvorming tot verzekering, over
tijdschriften, juridische ondersteuning, internationale kampen en spelaanbod.
Christophe Lambrechts,
Verbondscommissaris

Inschrijvingen werkjaar 2014-2015

Inschrijvingen werkjaar 2014-2015

Beste ouders,

Ons ledenaantal is de laatste jaren enorm gegroeid, dit mede dankzij het vertrouwen dat velen onder jullie in onze werking hebben gelegd. Dat vinden wij natuurlijk fantastisch, maar anderzijds willen we voorkomen dat het groeiende ledenaantal de kwaliteit van onze activiteiten beïnvloedt.

Daarom zullen wij vanaf dit jaar niet langer een onbeperkt aantal nieuwe leden inschrijven. Op deze manier kan de leiding de controle bewaren over de groepen en blijft het voor leden en leiding aangenaam op de zondagse activiteiten.

We zullen per tak een beperkt aantal nieuwe leden toelaten. Broertjes en zusjes van leden die reeds ingeschreven zijn krijgen voorrang. Wij zouden jullie dan ook met aandrang willen vragen om voor zondag 14 september een e-mail te sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be met vermelding van naam, geboortedatum en ‘broertje of zusje van…’ indien u een zoon of dochter heeft die bij de scouts van Asse wil komen. Wanneer wij voor deze datum geen inschrijvingsmail hebben gekregen kunnen wij niet langer rekening houden met de voorrang van broer of zus en zal de inschrijving moeten gebeuren tijdens de opening.

Voor alle andere nieuwe en nieuwsgierige kindjes zullen de inschrijvingen nog steeds op dezelfde manier gebeuren. Ouders en hun kinderen zijn welkom tijdens het infomoment op de opening van zondag 21 september, en dit vanaf 13u aan de scoutslokalen. Het principe van de inschrijvingen blijft dus grotendeels hetzelfde, met als enige verschil dat de plaatsen dit jaar beperkt zijn. Wij zullen dus bewust niet werken met een wachtlijst en iedereen tijdens onze opening een gelijke kans geven om zich in te schrijven.

Indien u mensen kent die hun kinderen graag zouden inschrijven, geef hen dan gerust de nodige informatie door.

Voor verdere vragen, aarzel niet: groepsleiding@scoutsengidsenasse.be

Stevige linker,

Leidingsploeg Scouts en Gidsen Asse